Thelma gjør ting hun ikke har lov til #6

Thelma sin mamma har gitt streng beskjed om at Thelma ikke får lov til å leke med hennes dameblader. Men Thelma viser jo enorm interesse for både mote, hudprofukter og interiør allerede nå. Jeg mener det er viktig å bygge opp under dette og ser ingen grunn til at hun ikke skal få dykke dypt ned i både Elle, Det Nye og Costume. Så i dag, mens mamma var på jobb og pappa lagde mat, så slo Thelma seg virkelig løs.

"Dette var søppel så den siden kaster vi."
 

Thelma kommenterer nyhetsbildet #2

"Velkommen til Thelmanytt!"

Det har skjedd mye den siste uken, men Thelma har bitt seg fast i en spesiell sak. Nemlig at Audun Lysbakken anklages for korrupsjon siden hans departement har signert ut 150.000 kroner til SU-gruppen «Jenteforsvaret». Det er flere aspekter ved dette som opptar Thelma.

Mest av alt frykter hun at Lysbakken må gå av, nettopp nå når jeg er på så god vei til å opparbeide et tett forhold med han slik at jeg kan bli med i hans pappagruppe. En ny statsråd betyr at all denne jobben har vært forgjeves. Det blir garantert ikke like lett å sjarmere seg inn hos Libe Rieber-Mohn eller Trygve Slagsvold Medum. Thelma reagerer ikke bare på dette. Hun stusser også over at SV sin ungdomsorganisasjon SU har en egen kampgruppe som kaller seg «Jenteforsvaret». Det er ikke første gang i historien at politiske partier danner kampgrupper hvor det øves på fysisk vold. Det er heller ikke første gang at dette gjøres mens en utad understreker at det det trenes på kun er til bruk i selvforsvar. Thelma lurer på om dette er normalen hos ungdomspolitiske grupper i dag.

Ingen sammenlingning, men SV bør kanskje se til historien hva politiske kampgrupper blandt ungdomsorganisasjoner har betydd tidligere.

Samtidig så har hun jo forståelse for at denne treningen trengs. Er det noe sted en idag trenger opplæring for jenter i hvordan de kan beskytte seg mot overgrep fra middelaldrene menn, så er det kanskje nettopp innen partienes ungsomorganisasjoner.

Det Thelma derimot finner mest sjokkerende i denne saken er at Lysbakken og hans rådgivere her havner i en klemme på grunn av lusne 150.000 kroner. Thelma mener ekte politikere burde klare å karre til seg mye mer enn det når de først har muligheten. Et normalt prosjekt hos Statsbygg gir jo minst et par millioner ekstra i «konsulentarbeid», og Ruter sitt Flexus-system kostet jo flere titalls millioner før noe engang fungerte. Lysbakken bør på ingen måte bli tvunget til å gå av på grunn av dette ifølge Thelma. Derimot bør noen snarest stille spørsmål ved hele hans kompetanse som politiker om det er slike småbeløp han, eller kanskje hans rådgivere i denne saken, skal forsøke å dytte unna til venner og bekjente. Jeg på min side ber Thelma være forsiktig og innse at politisk korrupsjon ikke skal tulles med.

"150.000! Ny rekord! Det er jo 100.000 mer en Tora fikset til SU sin "forskercamp" til sommeren!"

Men Lysbakkens inkompetanse innen korrupsjonens kunst er ikke det eneste Thelma har reagert på i løpet av uken som gikk. Her forleden dag så hun på Dagsrevyen. Da dukket dette innslaget om skredfare i Sogn og Fjordane opp. Da vi kom til intervjuobjektet på 00:20 trodde Thelma at det var nyheter på samisk vi så på. NRK bør kanskje vurdere å tekste alle intervjuobjekter utenfor Oslo og Akershus fremover. Vi har hvertfall fortsatt ikke klart å tolke alt hva damen sier.

 

Pappaperm og foreldrepenger – dette har du rett på

DENNE ARTIKKELEN ER UTDATERT. LES OPPDATERT VERSJON HER.

Jeg har rimelig god oversikt over hva folk søker på for å finne bloggen min. Det er en del som har søkt etter ting som «Penger pappaperm», «Hva får jeg penger pappaperm» og «Pappa har ikke oversikt over vår økonomi». De som søker på dette blir nok skuffet, for jeg har skrevet lite om hva fedre har rett på i pappaperm når det gjelder økonomisk kompensasjon. Så for å hjelpe på dette, og få en stabil klikkvinner på denne pappabloggen, gir jeg dere her en enkel oversikt (om noe er feil, selv om jeg aldri tar feil, så si gjerne ifra, så vil det bli rettet opp):

100% eller 80%
Foreldrepenger beregnes ut fra inntekten til den personen som har permisjon. Du må da ha hatt inntekt seks av de siste ti månedene og stønaden beregnes ut fra dette. Men aller først må en velge om en vil ha 100 prosent lønn under permisjon eller 80 prosent lønn. Dette må mor og far bli enige om før mor søker om foreldrepenger. En kan nemlig ikke bytte underveis. Fordelen med 80% er at en får 57 uker med permisjon til sammen (gjelder om barnet er født etter 1. juli 2011). Til forskjell får en 47 uker om en velger 100 prosent lønn. Ulempen med å ha lengre permisjon er jo at en får mindre å rutte med økonomisk. Mitt beste tips er å vurdere muligheten for å få barnehage når permisjonen er slutt. Ikke minst så bør en jo vurdere om huslånet kan betjenes med 80 prosent lønn.

Denne prosentandelen påvirker i prinsippet ikke fars permisjon. Den er uansett på 12 uker, men om en har lenger permisjon samlet så kan det jo kanskje dryppe litt på far. Så lenge mor er sysselsatt med jobb eller studier, så kan far ta så mye permisjon en måtte ønske. Det er bare de seks første ukene som i prinsippet må tas av mor.

Om mor ikke har rett på foreldrepenger og har mottatt engangsstønad så faller fedrekvoten helt bort.

Hvor mye får jeg?
NAV dekker lønn opp til litt over 475.000, eller seks ganger grunnbeløpet. Det betyr at om du har en lønn under dette så tilsier det at NAV dekker hele din lønn. Lønn utover dette må dekkes frivillig av arbeidsgiver. Det er derimot ikke så enkelt. Om arbeidsgiver ikke ønsker å betale noe i din permisjonstid, eller om du er uten arbeid under permisjonen så er det NAV alene som utbetaler pengene. Du får da ikke utbetalt tilsvarende full lønn. NAV betaler på grunnlag av din inntekt, men de deler denne opp i 30, tilsvarende antall dager i en normalmåned, og betaler ut dagpenger, men ikke for helger og helligdager. Dette betyr at du får utbetalt noe mindre enn det du er vant med om ikke arbeidsplassen din dekker det resterende.

Si at du normalt f.eks. får 35.000 i netto i måneden. NAV sin beregning for februar blir da følgende:

35.000 / 30 = 1166 kroner i dagpenger. I februar er det 21 arbeidsdager i år. Du får da utbetalt 24.486 kroner før skatt fra NAV, noe som er litt mindre enn det du er vant med. Utbetalingen vil variere fra måned til måned basert på antall helger og helligdager, men du kan regne med å få noe mindre utbetalt enn normalt. Det beste er da å ha en arbeidsgiver som dekker resterende beløp.

Får jeg feriepenger?
NAV dekker kun feriepenger for de første 12 ukene av den samlede permisjonen. Den delen som gjerne tilfaller pappa dekkes da ikke. Men er du heldig så har du en arbeidsgiver som likevel betaler ut feriepenger, men det er ikke noe krav for arbeidsgiver.

Får jeg bonus?
NAV utbetaler ingen støtte for lønn i form av bonuser, jeg tviler også på at arbeidsgivere utbetaler bonuser til personer som er i permisjon om ikke bonusen er opptjent tidligere. Du får eventuelt spørre mammaen om hun har noen bonuser å by på. De kan fort være mye hyggeligere.

Hva om mor blir syk?
Om mor blir syk eller skadet og ikke kan ta seg av barnet så kan du som far gå ut i permisjon. Men du vil da automatisk bruke av fedrekvoten selv om du ikke nødvendigvis vil få tid alene med barnet og vil ha to personer som trenger din hjelp. Om du må ta av permisjonen som ikke inngår i fedrekvoten må mor få legeerklæring på at hun ikke kan jobbe eller ta seg av barnet på egenhånd.

Jeg kommer til å tjene fett neste år, men tjente skikkelig dårlig det siste året. Hva bør jeg gjøre?
Foreldrepengene beregnes fra det tidspunktet permisjonen starter, men du kan ta ut permisjonen når du vil inntil barnet fyller tre år. Om du da ser at størrelsen på foreldrepengene vil øke betraktelig om du venter litt så kan det lønne seg. Men du må da vurdere hvordan dette passer med barnet, barnehagestart og muligheter for at andre kan passe mens du jobber deg opp på karrierestigen.

Kan jeg ha inntekt sammen med foreldrepengene?
Ja det kan du, men du vil da få gradert uttak. Det vil si at foreldrepengene blir kuttet, trolig tilsvarende og litt til av det du tar ut i lønn.

Får jeg overtidsbetalt?
Nei, du får ikke betaling i form av kvelds og helgetillegg. Dette betyr at når mor kommer hjem fra jobb eller studier så er ditt ansvar over og du kan drikke øl.

Permisjonen er slutt og jeg har ikke jobb. Hva kan jeg få?
Om permisjonen er slutt og du ikke har jobb så kan du melde deg arbeidsledig, eller arbeidssøkende som det formelt heter. Om barnet ikke går i barnehage så får du også kontantstøtte. Men du kan ikke få arbeidsledighetstrygd fordi du aktivt velger å være hjemme med barn. Du må da delta på kurs og sysselsettingstiltak arrangert av NAV og da må noen andre passe barnet på de tidspunktene. Hvis ikke vil du kun få kontantstøtte. Det aller beste er å få barnet i barnehage og finne seg en jobb. Bedre for deg, bedre for barnet.

Du blir ikke rik av å ta pappaperm og det er heller ikke gratis å ha barn. Men de sier jo at en blir rik også av gledelige opplevelser om enn ikke i form av aksjer og obligasjoner. Bare husk at du må søke om fedrepenger. De kommer ikke automatisk selv om mor får foreldrepenger.

 

Thelma nyter våren

Mammaen til Thelma hadde lagt store planer for oss i dag. Hun syns jeg er en svekling og ville at vi skulle benytte oss av Myhren Sport sin barneparkering mens jeg bygde ny muskelmasse. Thelma slo derimot fast at pappen har fine nok muskler allerede. Så etter å ha hørt på «Vår» av De Lillos gikk turen ut for å nyte solen som endelig har kommet. Thelma var ikke vanskelig å be da vi fant frem til en utendørs sklie.

"Unna vei, her kommer jeg!"

Hun har jo som kjent god erfaring med sklier, så mens pappaen vasset i fem centimeter med nysmeltet snø sammensatt av veisalt, singel og noen andre brune greier, så slang hun seg utfor gang på gang. Å skli mens en er kledd opp som Michelin mannen er derimot ikke enkelt, og det skal innrømmes at ikke alle forsøkene gikk like bra.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=DrTbK3ziyv0?rel=0]
Men Thelma storkoste seg. Etter å ha sittet inne i to måneder med pappa var kanskje ikke det så rart. Det fins grenser for hvor lenge det er gøy å leke i en leilighet hvor barna i barnehagen utenfor må beskues gjennom vinduer farget av eksos og asfaltstøv. Selv om det er noe av sjarmen ved å bo i en by.

"Går det an å være ute uten å sitte i vogn! Det er jo fantastisk!"

Å huske med pappa har også blitt en slager.

"Dette var søvndyssende greier pappa."

Huske alene gikk ikke like bra. Det er merkelig hvor fort små barn kan falle gjennom hullet i huska om du ikke følger med.

Jeg kan samtidig gi et lite tips til andre pappaer som skal ut i perm og vil ta med barnet på lekeplassen. Skaff dere skikkelige sko. De skoene en normalt bruker til jobb og byturer egner seg ikke like bra på lekeplassen i lengden.

 

Superpapsen frir til Riksrevisjonen

Siden min jobb ble flyttet ved nyttår, så er jeg i pappaperm uten annen inntekt enn de pengene NAV utbetaler som et felles gode til alle som får barn. Disse varer jo ikke evig og jeg følger da selvfølgelig med på jobbmarkedet for å se om det er noen muligheter der ute som oppfyller mine krav til jobb. I den anledning kom jeg over denne annonsen laget av Riksrevisjonen:

Jeg smilte stort da jeg så dette. Riksrevisjonen gjør en viktig jobb og de som jobber der er utvilsomt flinke mennesker, men at arbeidsdagen deres fortoner seg som dette tviler jeg på.

Jeg tror det er mer sannsynlig at den er mer som dette.

Siden jeg har har kommunikasjonsfaglig utdannelse og også jobbet mye med dette så reagerte jeg litt. Annonsen er morsom og iøyefallende, men etter det jeg forstår trenger riksrevisjonen dyktige økonomer, jurister og samfunnsvitere. Denne annonsen tviler jeg på at appelerer veldig til denne gruppen, men passer godt for markedsførere. Riksrevisjonen har neppe laget denne annonsen selv, men hyret inn et selskap besatt av nettopp markedsførere og betalt dyrt for dette. Jeg syns det var på sin plass å se om Riksrevisjonen virkelig var ute etter det de illustrerte i annonsen. Jeg sendte de da følgende søknad:

Fra: John Tender
Sendt: 30. januar 2012
Til: Riksrevisjonen
Emne: Søknad på jobb som rådgiver

Hei,

Mitt navn er John Tender. Jeg ser at dere søker rådgivere hos dere og vil med dette søke stillingen.

For tiden er jeg i pappaperm, men jeg er ferdig med denne i april. Jeg kan ikke se annet enn at jeg da er perfekt for dere og ble meget glad da jeg så deres annonse i Aftenposten. Dette er perfekt for meg tenkte jeg da. Jeg kommer egentlig fra USA, Nevada hvor jeg gikk på Chapelle High School. Karakterene mine var ok bortsett fra at jeg strøk i matte. Etter skolen var jeg ett år i US Marines hvor jeg fikk mitt første møte med rappelering. Jeg har rappelert både fra høyblokker, fjell og også fra helikopter i bevegelse. Min sersjant ga meg graden outstanding og jeg fikk US Marines Wings 2nd class. Jeg rappelerte da mest i full uniform og med M16 med lasersikte og kikkert montert. Men jeg tror jeg også skal klare det samme med dress og koffert.

Jeg jobbet som vaktmesterassistent etter tjenestetiden. I den jobben rapellerte jeg ikke mye, men måtte ofte vaske vinduene i hotellet fra utsiden. Da hadde vi egen kran, men jeg er godt vant med høyder.

Jeg flyttet til Norge da min far, Anders Tinde kommer herfra (han byttet navn til Tender da han flyttet til USA). I Norge har jeg tatt flere klatrekurs ved Myrens klatresenter som jeg tror vil komme til god nytte i en jobb hos dere. Jeg har også dykkerkurs om nødvendig. Men jeg forstår at vann og luft er to helt forskjellige ting.

Av annonsen deres kan jeg ikke se om formålet med jobben er kun å komme seg ned, eller om en også skal inn i bygningen. Bruker dere da eksplosiver eller er det snakk om åpne vinduer? Jeg har uansett også erfaring med C4 fra min tid i US Marines. Jeg har derimot ikke lisens for å bruke dette i Norge, men jeg regner da med at dere anskaffer dette sammen med lisens til å revidere.

Av annen erfaring har jeg flere kurs hos NAV og også jobbet en periode som for Aftenpostens distribusjonsavdeling med å distribuere aviser. Da ble det lite rappelering da jobben for det meste bestod i å legge avisene på folks dørmatter.

Som sagt er jeg for tiden i pappaperm. Vi har fortsatt ikke fått noen barnehageplass. Men om nødvendig har jeg en egenkonstruert bæremeis med gyroeffekt slik at ungen alltid ligger med hodet opp om noe skulle gå galt. Jeg har planlagt å ta patent på denne, men ser at markedet for dette produktet kanskje ikke er det største. Men kanskje noen av deres andre ansatte også kan ha bruk for dette. Jeg regner da med at dette vil gjøre det uproblematisk at barnet er med på jobb inntill vi er sikret barnehageplass i august.

Jeg snakker flytende engelsk, og også noe spansk da jeg hadde en spansk nanny da jeg var liten. Norsken min er meget god, men jeg er vant med engelsk som kommandospråk. Det er også det vi har brukt på Myhrens. Men om dere på grunn av nasjonale pålegg må bruke norsk så er det uproblematisk. Nynorsk er jeg derimot ikke like komfortabel med. Om dere også har en samiskkvote så vil det kunne gå, men da må jeg få litt opplæring først. Men jeg regner med at dere har egne rapellerende samer ansatt for dette.

For formalitetenes skyld har jeg lagt ved min CV. Jeg har også attest fra US Marines som er mest aktuelt i denne jobben om dere trenger det for å legge meg korrekt inn i deres lønnssystem.

Gleder meg til å jobbe med dere!

Mvh,
John Tender

Sammen med søknaden la jeg ved en CV som ville imponere Riksrevisjonens rekrutteringsavdeling:

John Tender har mange talenter. Klikk for større bilde.

Noe av det første som skjedde etter at jeg sendte inn søknaden var at superpapsen.no fikk en del klikk, disse klikkene kom via Google hvor noen hadde søkt «John Tender Norge». Tydeligvis er Riksrevisjonens ansatte svært oppegående og de luktet lunta. Jeg tenkte da at de kom til å forkaste søknaden som en morsomhet, men etter en stund fikk jeg likevel et svar:

Fra: Riksrevisjonen Rekruttering
Sendt: 14. februar
Til: John Tender

Hei John,

Vennligst bruk vårt elektroniske rekrutteringssystem for å søke ledig stilling hos oss. Det første du må gjøre, er å registrere din CV. Det gjør du her:

https://www.webcruiter.no/WcMain2/CvLogin.aspx?company_id=22241000&par=&culture_id=NB-NO

Jeg ber deg gjøre det i løpet av dagen i dag. Når du har gjort det, gir du meg beskjed, så skal jeg knytte CV og søknad sammen.

Med hilsen

Riksrevisjonen

Denne meldingen fortjener en liten kommentar. Alle som noen gang har forsøkt å søke jobb de siste 5 – 7 årene har lært seg å hate meldinger som dette. Lenken Rikrevisjonen vil ha en til å gå inn på her er et automatisk system hvor en legger inn CV steg for steg, ikke en rent liten prosess om en har gjort litt forskjellig i livet. Skjemaet lang tid å fylle ut og de forskjellige arbeidsplassene sine ordninger er ikke kompatible. De passer dessuten sjelden med ens faktiske kompetanse. For eksempel har jeg sett at en ved søknader på informasjonsjobber kan velge mellom kompetanseområdene «Markedsføring» og «Brasiliansk rett». Da blir det lett til at en velger «Annet» med stor fare for at søknaden blir luket ut av robotene og går rett i søpla. Riksrevisjonen er ikke alene om å bruke dette, og jeg tipper mange statlige etater har fått pålegg om å benytte disse løsningene. Når en endelig har fylt ut skjemaet blir en i tillegg bedt om å laste opp sin egen CV. Da er en allerede så lei at selve søknaden orker en knapt skrive. Resultatet er at alle kompetente mennesker som allerede har jobb som kunne tenke seg å søke står over. Søknadsprosessen tar rett og slett for lang tid og er for tungvint. Arbeidsgiver må da ta til takke med desperate mennesker slik som meg. Mitt beste tips til en arbeidsgiver er å be søkere sende søknad og egen CV som enkelt vedlegg via epost. Men nok om dette for denne gang, jeg kommer garantert tilbake til dette senere.

Uansett så forstod jeg det som at Riksrevisjonen ikke var utelukkende negative til å ansette en rappeleringsspesialist. Men å fylle ut hele nettskjemaet hadde jeg ikke tid til. Thelma måtte jo også få oppmerksomhet. Jeg sendte de derfor en kort melding tilbake:

From: John Tender
To: Riksrevisjonen Rekruttering
Subject: RE: SV: Søknad på jobb som rådgiver

Hei,

Jeg er ikke veldig teknisk, det er ikke en del av det jeg er utdannet til, så lenge det ikke gjelder teknikk ved klatring, knyting av tau eller våpenbruk. Jeg har dessuten ikke passord til nettsiden du viser til og kommer derfor ikke inn. Men om det er en IQ-test det er snakk om så har jeg tatt flere av disse i min tid hus US Marines. Om dere har en utgave av denne i Word-format så kan jeg eventuelt få den, fylle ut, ta et bilde av mine svar og legge ved bilde.

Jeg la ikke ved at jeg har disse IQ-testene i CV-en. Men de er som følger:

Normal IQ-test US Marines sesjon November 2002
Parambun IQ-test US Marines Mars 2003

Om dere trenger mer enn den CV jeg la ved og søknad så si ifra, men som sagt kommer jeg ikke inn på nettstedet du viser til.

John Tender

Dette ga ikke noe svar fra riksrevisjonen og jeg forsøkte meg med en purring, men heller ikke det ga noen respons. Jeg regnet da med at Riksrevisjonen har forkastet søknaden som det tullet den faktisk var, og heller konsentrerer seg om de kompetente søkerne. Jeg var litt skuffet for jeg skulle gjerne ha fått innsyn i den offentlige søkerlisten her for å se hva slags stilling de har kategorisert John Tender under, men jeg slo meg til ro med dette. Det var helt til jeg her forleden dag oppdaget jeg noe interessant. Jeg bladde i et magasin og kom igjen over Riksrevisjonens annonse, men nå hadde de tilført en liten endring:

Vis du ser til høyre for den rappelerende businessmannen så ser du følgende tekst:

Det er tydelig at Superpapsen selv i pappaperm fungerer som en dyktig kommunikasjonskonsulent og her direkte har påvirket Riksrevisjonens kommunikasjon utad. Dette er selvfølgelig ikke gratis. Som konsulent har jeg timepris på 2000 kroner eks. mva. Etter mine beregninger skylder da Riksrevisjonen meg 1000 kroner, men de skal få pappapermrabatt så jeg runder ned til 850 kroner.

 

Thelma hilser på kongen

I dag har vi hatt en hektisk dag. Aller først besøkte vi helsesøster for at hun skulle se om Thelma blir vel ivaretatt nå som pappa har tatt over permisjonen. Thelma fikk selvfølgelig de beste skussmål og helsesøster var klart enig i at Thelma er et geni. Samtidig lovet jeg å komme på pappagruppene som de skal starte opp «for de trenger et godt eksempel å vise frem» som helsesøster sa. Ok kanskje hun ikke sa det, men hun tenkte det utvilsomt.

"Alt vel! Let's move on!"

Deretter gikk turen videre for å hilse på kongen. Eller kanskje ikke direkte på kongen, men for å bli med farfar og se på utstillingen «Den kongelige reise». Utstillingen var ok, Thelma fikk se på utstilte hester og lærte seg at kong Haakon VII hadde vært admiral både i den danske og den brititske hæren. En mann med mange hatter der altså.

"Du er kongen min pappa!"

Thelma fikk også grundig innføring i at alle kongeparene faktisk har vært i Nord-Norge. Det var tydelig at kongelige besøk blant samer var viktig å fremheve i utstillingen. De har jo lignende utstillinger i Tromsø også, men jeg tviler på at de der er like opptatt av å fremheve at kongene faktisk har vært i Sør-Norge.

Selve utstillingen var over 2 plan, men Kunstindustrimuseet var over fire. I de to øverste var det kun vi som gikk opp for å se, noe som medførte at det var fem ganger så mange vakter som besøkene der. Tradisjonen tro klarte ikke Thelma sin farfar å dy seg og kommenterte dette høyt sammen med ordet «Sysselsetting». Vaktene ble ikke veldig glade for dette, og situasjonen ble ikke bedre da Thelma begynte å prøvesitte utstillingen.

"Jeg tror egentlig ikke dette er lov pappa. Ikke rør står det."

Vi tok da en rask, men frivillig sorti. Turen gikk videre for å få oss en lunsj og den er verdt å bemerke. Vi gikk nemlig på Tullins Cafe som jeg har gode erfaringer fra fra min studietid. Til forskjell fra da hadde jeg nå med meg en baby med vogn. Tullins var ikke like glade for å se meg igjen, og de ga flere hint om at babyer helst ikke skulle medbringes. Vogner kunne ikke tas med inn og barneseter hadde de absolutt ikke. Jeg latet som om jeg ikke tok hintet og satte Thelma på fanget mitt. Hun var storfornøyd og spiste både sin egen niste og halve min lunsj. Betjeningen syns hun var veldig søt helt til vi reiste oss for å gå ut. Da først forstod de at det meste av maten hadde havnet på gulvet. En god blanding av nachos, dressing og brunost var ikke det de ønsket å tørke opp akkurat da. Men hadde de hatt en barnestol så ville jeg sørget for smekke. Tullins Cafe har god mat, men barnevennlige er de ikke. Thelma var uansett strålende fornøyd med dagen.

 

Supertips: Dropp klesskiftet!

Mange fedre syns pappapermen blir mye styr. Jeg tror noe av grunnen er at de legger litt mye jobb i det. For eksempel så har jeg sett at veldig mange av de andre barna vi møter i Åpen Barnehage eller andre tilsetninger ofte er nystriglet og med klær som garantert har blitt skiftet etter at maten har blitt inntatt. Det er ikke rart det blir mye styr om en velger å skifte på ungen konstant. Ikke bare må du ta selve skiftet i seg selv, men da blir det jo også store mengder klesvask. Gjett hvem som får den jobben i pappaperm. Thelma er derimot ikke så nøye på det og det tror jeg heller ikke mange andre barn er. Jeg har funnet ut at den eneste som egentlig trenger å imponeres er mammaen. Så mitt tips er å skifte på ungen en gang om dagen. Nemlig like før mammaen kommer inn gjennom døra. Så kan en bruke resten av tiden fornuftig. Til for eksempel å leke.

"Du og jeg pappa! Du og jeg."

Bare vær oppmerksom på at mammaen kan ha utplassert tystere. Thelma sin tante passet henne en dag og da kom mammaen hoderistende hjem til tross for at Thelma var gullende ren. Tanten hadde fortalt om både flekker på klærne og matrester i håret. Så om du også har sladretanter så pass på å gi ungen en liten vask og et skift gjerne også før de kommer innom.

 

Thelma blir stjerne hos TV2

Jeg er jo ikke noen ivrig tilhenger av snø og skiaktiviteter. Men når Thelma sin tante ba oss komme ned for å promotere skitøy på God Morgen Norge på TV2 var jeg ikke vanskelig å be. Jeg kastet all moral på båten og stilte villig opp for å markedsføre Norrønas vinterkolleksjon for året. Sjansen til å la Thelma erfare TV-mediet fra innsiden kunne vi ikke la gå fra oss, selv om hun allerede har hatt sin TV-debut. Jeg er usikker på om mitt bidrag egentlig var til det positive for Norrøna da jakken var et par nummer for stor og nikkersen satt på halv tolv. Men Thelma gjorde seg på skjermen:

Om du ikke klarer å se oss i mylderet av mennesker så er jeg han som fikk den meget trendy outfitten, mens Thelma fikk en lue. Thelma sin tante kan skues ytterst til høyre.

Thelma forsøkte hardt på å bli oppdaget ved å snakke litt i munnen på programlederen, og hun syns ikke lua var helt topp å ha på samtidig som hun solte seg i 5 tusenwattslyskastere. Det vil nok bli diskutert hos TV2 hvor smart det er å putte babyer på skjermen fremover. Men du kan uansett se noe av hennes fremragende innsats her:

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=7fwJD3mYvtw?rel=0]

Ikke minst sjarmerte hun TV2s superkokk, Wenche Andersen, i senk (ok så ble hun tvunget til å holde Thelma for å ta bilde, men hun gjorde det med glede. Tror jeg):

Neste stopp nå er medprogramleder på «Stå opp» på morgenbarne-TV hos NRK.

 

Hun er et geni #7

Mange påstår at barna deres er geniale. Forleden overhørte jeg for eksempel en far til en unge som var like gammel som Thelma som hadde tatt med barnet sitt på Teknisk Museum. Ifølge faren hadde ungen vært så interessert i utstillingene at de hadde vært der i hele to timer. Jeg syns det er positivt at pappaer tar med barna sine på Teknisk Museum. Men selve utstillingen er nok mest interessant for far. Helt ærlig er jeg sikker på at ungen hadde vært like glad for å tilbringe to timer på ICA. Han kunne jo knapt løfte hodet fra bakken. Med Thelma er derimot saken selvfølgelig anderledes og jeg kan bevise det.

Thelma har mange leker. Her er tre av dem:

Alle andre vanlige enkle barn hadde selvfølgelig gått for bamsen med de søte øynene eller treanden som har mange morsomme hjørner å bite på. Den firkantede kjedelige boken vil de trolig la være i fred til de blir gamle nok til å forstå lesningens glede. Thelma er selvfølgelig ikke som alle andre barn.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=wkvQvcKf_j0?rel=0]

 

Hvordan påvirker vi våre barn?

Jeg har tidligere utforsket foreldrerollen både gjennom oppdragelsestester og forskning på kjente personers fedre og hvordan de påvirket sine barn.

Jeg har underveis tenkt mye på min egen oppdragelse. Hva var det som gjorde meg til den jeg er i dag? Hvordan influerte mine foreldre meg?

Jeg har i den anledning kommet på en del hendelser fra min barndom som jeg i ettertid ser at var klare tiltak fra mine foreldre og andre for å oppdra meg. Men hadde det den effekten de ønsket? For å belyse dette har jeg funnet frem til et par utvalgte uttalelser og analysert disse. Så spørs det i dag om mine foreldre angrer på dette eller om de selv er fornøyde med resultatet:

Hva ble sagt:
«Det er godt for imunforsvaret.»

Av hvem og når:
Både mamma og pappa da jeg klagde over lokket av hvit mugg som hadde dannet seg på toppen av den hjemmelagde saften.

Hva var formålet:
Mamma og pappa var blant de som fant seg et hus i skogen hvor de kunne dyrke sin egen kost. Deriblant store mengder solbær som ble til saft. Vi klarte derimot ikke å drikke like fort som de produserte. Alle vet at saft ikke har evig holdbarhet, men å skulle kaste saft bare fordi den mugnet litt var det ikke snakk om. De håpet nok at jeg skulle sette pris på det hjemmelagde og unngå et overforbruk hvor mat, samme hvor gammel den var, ble kastet.

Hva var resultatet:
Jeg har ikke drukket hjemmelaget saft siden jeg flyttet hjemmefra. Så snart jeg fikk sjansen gikk jeg over til syntetiske saker med mest mulig sukker og hvor holdbarhetsdatoen er trykket på korken. Men til forskjell fra Thelma sin mamma er jeg derimot ikke så nøye på dette stempelet. Så lenge maten ser ok ut og ikke lukter alt for mye så er det ingen bakterier som ikke kan drepes ved et lite oppkok eller hard steking. Så dette hadde nok en ønsket effekt. Jeg har heller ikke hatt en eneste dag med sykemelding i mitt liv.

Hva ble sagt:
«Det er symbolet for kampen!»

Av hvem og når:
Mamma når jeg spurte hva tegnet i et askebeger betydde.

Hva var formålet:
Når jeg var liten hadde vi et askebeger i keramikk som var prydet med et kvinnekampsmerke. Formålet var utvilsomt å innprente at kampen for kvinners rettigheter er viktig. Askebeger hadde en sentral plass i min oppvekst så jeg så dette daglig.

Hva var resultatet:
Tegnet fascinerte meg veldig. Ethvert barn med sans for indianernes kamp vet å sette pris på tegn hvor en knyttet neve står sentralt. Jeg vet ikke hvor god kvinnesaksforkjemper jeg til slutt har blitt, men jeg har vel en merkelig tanke om at røyking er en indirekte støtte til kvinnekampen. Støvsuger gjør jeg også.

Hva ble sagt:
«Du er faktisk 12 år, hun er bare 4!»

Av hvem og når:
Mamma når jeg nok en gang hadde vist min lillesøster en god omgang med søskenkjærlighet.

Hva var formålet:
Formålet var utvilsomt å få meg til å forstå at jeg ikke kunne være for hardhendt mot min lillesøster.

Hva var resultatet:
Dette fungerte dårlig. Ikke fordi jeg ikke forstod at det var en aldersforskjell, men problemet var at dette gikk kun en vei. Det ble aldri sagt «Du er bare 4, han er faktisk 12!», noe som medførte at min lillesøster ofte fikk lov til å gjøre det samme som meg. Dette mente jeg annulerte den originale påstanden, og jeg fortsatte å vise min lillesøster søskenkjærlighet. Dette sluttet jeg først med da hun begynte å trene og kunne ta igjen.

Hva ble sagt:
«Du må ikke slå de som er mindre enn deg.»

Av hvem og når:
Pappa, igjen når jeg viste lillesøster en god omgang søskenkjærlighet.

Hva var formålet:
Formålet var utvilsomt å få meg til å stoppe.

Hva var resultatet:
Dette hadde ingen som helst påvirkning på mitt forhold til min lillesøster. Jeg mente at slike regler ikke gjelder innad i familien, noe jeg hadde lært av min storebror. Derimot hadde jeg klokketro på min fars visdom og tok med meg dette ut i verden. Siden jeg er ganske liten av vekst så mente jeg da at jeg måtte være imun mot harde slag fra alle som var eldre enn meg. Jeg trodde da at jeg fritt kunne komme med frekkheter mot eldre elever. Det viste seg at denne imuniteten kun eksisterte i mitt hode.

Hva ble sagt:
«Er det mulig å være så drittsekk? Ser dere ikke at vi har et lite barn med oss!»

Av hvem og når: Mamma på ferie i Bulgaria.

Hva var formålet:
Denne læresetningen var ikke ment for å oppdra meg, men myntet på to gorillaer av noen bulgarske mafiosoer på 190 hver. De nektet drosjesjåføren vår å kjøre frem til hotellet vi bodde på siden han tydeligvis ikke hadde betalt «avgift». Dette medførte at vi måtte gå de siste 500 metrene med min sovende lillesøster over skulderen.

Hva var resultatet:
Resultatet her er interessant. Vi måtte til slutt gå, men jeg har aldri sett to så gedigne menn krympe seg såpass overfor en dame på knappe 165 som høvlet over de på et, for dem, ukjent språk. Jeg lærte da at om du blir skikkelig sint på noen så bør du alltid skjelle de ut på det språket du selv kan best. De forstår uansett hva du mener.

Hva ble sagt:
«Hold dere for all del unna elefantøllen.»

Av hvem og når:
Moren til en venn like før vi gikk ombord i Danskebåten for vår første tur til Danmark alene i en alder av 16 – 17 år.

Hva var formålet:
Å holde oss fra å drikke elefantøl på veien over.

Hva var resultatet:
Det viste seg at ingen av oss visste hva elefantøl var for noe. Nå da vi hadde hørt om det måtte selvfølgelig dette testes. Først etter en sixpack hver og morgenen etter forstod vi at elefantøl inneholder en del mer alkohol enn annen øl. Alle overlevde turen, foruten muligens en hjernecelle eller to.

Hva ble sagt:
«Si til mannen din at neste gang får dere ikke reise i det hele tatt!»

Av hvem og når:
Securitasvakt på bakrommet på sikkerhetskontrollen på Fornebu flyplass.

Hva var formålet:
Igjen var det ikke jeg som var formålet for oppdragelsen. Dette ble sagt til mamma av en securitasvakt som kroppsvisiterte henne som straff for at pappa hadde gjort indirekte narr av de da vi skulle til London når jeg var 14. Han hadde både ledd av de og pekt på et nøkkelknippe som ble utsatt for grundig inspeksjon og sagt «Bombeutløseren er der.» Dette var før 2001.

Hva var resultatet:
Pappa lo hele veien til London, mamma freste helt til hun fikk seg vin på kvelden. Jeg lærte meg at autoriteter kan en godt gjøre narr av, men mødre bør en ikke irritere unødvendig.

Hva ble sagt:
«Her lukter det gammal hore.»

Av hvem og når: Mamma da vi tittet innom diskoteket på Danskebåten på formiddagen på en ferietur da jeg var 13.

Hva var formålet:
Usikker, men jeg tror det var to formål, holde meg unna diskoteket på Danskebåten når jeg ble eldre, og unngå at jeg benyttet meg av tjenester fra prostituerte.

Hva var resultatet:
Følgene av denne hendelsen har vært mange, men den har absolutt ikke maktet å holde meg unna Danskebåtens diskotek. Jeg tror heller ikke det er denne hendelsen som har medført at jeg ikke benytter meg av tjenester fra prostituerte. Men jeg har i det minste aldri tatt med meg damer hjem som er ikledd daffent neonlys og lukter en blanding av billig parfyme, oppkast og gammel vodka battery.

Dette er et lite utvalg av hva jeg vokste opp med, det fins mye mer, men la det uansett være klart at alt du foretar deg påvirker dine barn, men muligens ikke alltid slik du ønsker det. Så lurer dere kanskje på hvordan denne oppveksten påvirket meg? Selve resultatet er jo denne pappabloggen utvilsomt et bevis på.

Følg Superpapsen på Facebook, Instagram og Snapchat.