Barneoppdragelsestest: Streng oppdragelse

Superpapsen skal jo være til glede for dere, men samtidig til nytte for samfunnet. Noe av denne samfunnsoppgaven er jo å utforske forskjellige typer oppdragelser. Hvordan påvirker disse våre barn? Og hva bør du satse på?

Jeg har tidligere testet fri oppdragelse og økosofisk oppdragelse noe som var mer eller mindre vellykket. Kanskje mest det siste. Det er nå tid for å ta dette et steg videre. I dag skal vi teste streng oppdragelse. Streng oppdragelse forekommer mange steder, men en fellesnevner er at et flertall av kjente historiske personer som i ettertid blir sett i et negativt lys påstår at de har hatt en slik oppdragelse i en eller annen form. Det var derfor ikke kun med glede jeg bega meg ut på denne oppgaven. Thelma kan jo ende opp med å bli diktator med flere millioner liv på samvittigheten, nonne eller kanskje aller verst, delta på Unge Mødre eller Paradise Hotel. Men en kan jo samtidig håpe på at barn med slik oppdragelse blir veloppdragne, lydige og gjør sine plikter med glede og uten å stille etiske spørsmål. Perfekt ledermateriale for enhver  bedrift, eller mellomstor til stor nasjon, med andre ord. Det kan jo komme mammaen og pappaen til gode når alderdommen kommer krypende. Vi kastet oss derfor ut i det for å se om dette er nettopp noe DU bør satse på.

Selve eksperimentet var rimelig enkelt å gjennomføre. Straks mammaen hadde forlatt hjemmet skiftet jeg fra å være en hjemmekjær og hyggelig far til å bli strengepappaen. Fra nå av ble alt Thelma foretok seg møtt meg et hardt og strengt «Nei!» For eksempel pleier Thelma kose seg med å hilse på rottene. I dag var ikke det lov.

«Nei! Ikke tull med rotteburet!»

Normalt er jeg heller ikke så nøye på hva hun finner i søppelbøtten under skapet. Kaffegrut og gamle matrester kan alltids støvsuges opp eller feies under teppet før mammaen kommer hjem. Men ikke i dag.

«Nei! Ikke inn i skapet!»

Thelma var ikke helt fornøyd over min forandring, men hun viste så langt ikke noen ekstrem form for utvikling hverken til å bli sadistisk diktator eller glamourmodell. Hun forsøkte seg heller på å rope et varsku om hjelp til barna i barnehagen nedenfor. Men heller ikke det fikk hun lov til.

«Nei! Ikke opp i vinduet!»

Barn med streng oppdragelse har heller ikke spesielt vidt utvalg av leker. Jeg fjernet derfor alle Thelmas leker og ga henne en enkelt flaske i stede. Men når leken ble for bråkete og flaska slo i gulvet for andre gang måtte selvfølgelig den strenge oppdragelsen prøves ut for fullt.

«Nei! Ikke lek med flaska!»

Etter at flaska var lagt bort var det på tide med litt mat, for selv barn med streng oppdragelse må jo mettes. Men i dag ble det hverken kanelboller eller nybakt brød med smør og brunost. Thelma var ikke like fornøyd med å skulle spise en uskrelt banan som jeg strengt og med hard hånd dyttet på henne.

«Spis bananen din!»

Hva var så resultatet? For det første var dette slitsomt for meg. Å skulle løpe rundt å være sint hele dagen gir hverken glade barn eller glade fedre. Jeg måtte også konstant passe på at Thelma ikke gjorde noe, det vil si noe i det hele tatt. Det fins få ting som er så spennende for 11 måneder gamle barn som ting de åpenbart ikke får lov til. Ikke minst hadde jeg en utfordring i at Thelma sin mamma har gjort det til en lek å si «Nei», noe som normalt får Thelma til å hyle av glede. Det har hun hvertfall sluttet med nå.

Med denne oppdragelsesmetoden var det ingen form for positiv utvikling å spore hos Thelma. En skulle i det minste tro at denne fremgangsmåten skaper stille, lydige og tilsynelatende oppdragne barn som pappa kan vise frem til fremmede. Tvert imot var det endelige resultatet lite sjarmerende for pappaen der hun stod ved utgangsdøra og ropte på mammaen.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=qt9rUqXk3ls?rel=0]

Alt i alt vil jeg på ingen måte anbefale en slik oppdragelse. Det er slitsomt for deg, slitsomt for barnet, og sluttresultatet er ingenting annet enn negativt. Ikke minst får du en del jobb etterpå med å få barnet til å digge deg igjen innen mammaen kommer hjem.

Terningkast: 1/6. Kan absolutt ikke anbefales. Om slike barn blir ledere vil de utvilsomt ikke dele av seg med foreldrene når den tid kommer. Forelderen er nok heller de første som havner i KZ leiren.

 

Har småbarnsfedre rett til å skifte på sine barn?

Mange husker sikkert min lille forespørsel til Barne- Likestilling- og Inkluderingsdepartementet (BLD) for en stund siden angående Restaurant Egon. For de som ikke fikk det med seg så klaget jeg da på at Restaurant Egon på Karl Johan kun har stellerom på dametoalettet. Dette medfører jo at vi menn i pappaperm i prinsippet ikke kan benytte denne restauranten om vi ikke har med oss kvinner som kan bytte på barnet vårt. BLD var enige i at dette var negativt, men de henviste til Likestilling- og diskrimineringsombudet (LDO) som kunne avgjøre om dette var en ulovlig form for diskriminering. Jeg ba da dere, mine mange tusen lesere, avgjøre hvovidt deres skattepenger skulle brukes på dette.

Alt i alt kom det inn 87 stemmer. 5 personer mente det var misbruk av deres skattepenger. Jeg tror noen av disse var LDO-ansatte som ikke ønsket å måtte jobbe unødvendig. Men hele 82 personer mente dette måtte tas videre. På tross av at 27 av disse valgte alternativet som ikke understreker at jeg er kjekk og at Thelma er et geni, så fulgte jeg oppfordringen og sendte følgende melding til Likestilling- og diskrimineringsombudet:

Til: Likestilling- og diskrimineringsombudet
Fra: John Tender
Emne: FWD: Diskriminering av småbarnsfedre

Kjære Likestilling- og diskrimineringsombudet,

Mitt navn er John Tender og jeg har en henvendelse jeg gjerne vil ha svar på. Jeg kontaktet Barne- likestilling- og inkluderingsdepartementet tidligere. Jeg har lagt ved min henvendelse til departementet og også svaret fra dem, men jeg skal gi en kort oppsummering. Saken var den at jeg nylig har gått ut i perm med min nydelige datter. Vi tok Herr Lysbakkens oppfordring om at vi pappaer må komme oss ut og trille på alvor. Underveis ble vi sultne og gikk innom restaurant Egon på Karl Johan. Under måltidet måtte min datter ha en ny bleie og vi gikk da for å benytte restaurantens stellebord. Det viste seg da at det eneste stellebordet befant seg på restaurantens dametoalett. Der kunne jo jeg som mann ikke gå inn. I Nevada, hvor jeg kommer fra, ville dette medført høye straffer om jeg skulle gjort så. Jeg er usikker på hvordan det er i Norge, men jeg antar at denne segregeringen er til for å opprettholdes. I dette tilfellet var jeg heldig da en ukjent kvinne forstod min situasjon og skiftet på min datter for meg.

Poenget mitt er at en slik løsning medfører at det er umulig for meg som mann å ta med mitt barn på offentlige plasser uten å være avhengig av kvinner. Jeg kan da ikke skifte på barnet på restaurantens bord eller utendørs. Jeg vet ikke om du som leser dette har vært på et herretoalett noengang, men å legge barnet på et slikt gulv er heller ingen løsning om barnets helse skal ivaretas. Vi er sikkert flinke til mye, men sikte er vi ikke alle like gode til. I en tid der vi menn oppfordres til å ta lengre perm og tilbringe tid alene med barna, så blir denne formen for diskriminering mildt sagt problematisk. Ikke minst blir det også diskriminering av kvinner som i tilfeller som dette nær blir pålagt å ta seg av barnestellet.

Jeg kontaktet restaurant Egon angående saken. De påpekte at restauranten er en del av et kjøpesenter og at det fins et kjønnsnøytralt stellerom inne i senterets 2. etasje. For å benytte dette vil jeg måtte forlate mitt bord, betale regningen og ta med både barn og vogn inn i et totalt annet lokale. Jeg mener dette er som å be funksjonshemmede heller spise på McDonalds om de ikke får rullestoler inn i restauranten.

Som sagt kontaktet jeg også Barne- likestilling- og inkluderingsdepartementet. De var enig i at dette var negativt, men henviste til dere for å få klarhet i om en slik form for diskriminering av småbarnsfedre er ulovlig.

Jeg ønsker ikke at restaurant Egon skal stenges på bakgrunn av dette, men jeg frykter dette er et utbredt problem. Etter denne opplevelsen har jeg vært forsiktig med å bevege meg langt bortenfor hjemmets fire vegger på trilletur, men jeg har så og si aldri sett et stellebord på et herretoalett her i landet. Der det fins et kjønnsnøytralt stellerom i lokalet så er dette selvfølgelig ikke et problem, men heller ikke alle restauranter har dette. Kan en da pålegge offentlige plasser at det skal plasseres stellebord også på herretoalettene?

Jeg tror at slike innretninger vil ha en positiv effekt i at menn faktisk oppfatter det enklere å skifte på sine barn ute på tur. De vil også føle seg tryggere på å ta slike turer. Jeg vet av erfaring at oppgaven med å skifte på barnet ofte blir pålagt kvinnen fordi det tradisjonelt oppfattes som deres oppgave. Stellebord på alle herretoalett vil ufarliggjøre dette og trolig også gjøre det enklere for kvinnen å be sin mann ta oppgaven ikke minst at mannen føler det som mer «mandig» å ta oppgaven. Et slikt påbud vil da både være positivt for meg som trillende småbarnsfar i perm og for samfunnet som helhet som vil kunne se at menn faktisk også kan skifte bleier uten å måtte skfte kjønn.

Jeg har diskutert dette med flere og mange oppfordret meg til å ta dette med dere da spørsmålet anses som svært viktig.

Jeg har lagt ved skriv fra Barne- likestilling- og inkluderingsdepartementet og under kan dere se min opprinnelige melding til departementet.

Mvh,
John Tender

Det tok en stund, men etter mye jobbing og garantert et visst forbruk av dere, mine leseres, skattepenger, fikk jeg svar fra LDO. Så er det ulovlig å ikke tilrettelegge for at småbarnsfedre kan skifte på sine barn? Må Restaurant Egon på Karl Johan stenge dørene? Her er svaret jeg fikk:

John Tender

NB! Dette brevet sendes kun per e-post!

Unntatt offentlighet Offl § 13 Opplysn som er underlagde teieplikt

Spørsmål om diskriminering av småbarngsfedre – stellebord på herretoalett
Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til e-posten din av 7.februar 2012. Du opplyser at Egon restaurant på Oslo City ikke har stellebord for barn på herretoalettet. Det eneste stellebordet er på dametoalettet. Da du oppsøkte restauranten og skulle stelle din datter måtte du benytte deg av et kjønnsnøytralt stellerom på sentret andre etasje. Du mener at det innebærer en kjønnsdiskriminering av deg som mann. Du vil vite om denne praksisen er lovlig.

Likestillings- og diskrimineringsombudet håndhever blant annet likestillingsloven, som forbyr direkte og indirekte forskjellsbehandling av kvinner og menn. Med direkte forskjellsbehandling menes handlinger som stiller kvinner og menn ulikt fordi de er av forskjellig kjønn, jf. likestillingsloven § 3 andre ledd nr. 1.

Ombudet er kjent med at majoritetene av stellebord befinner seg på dametoalettet og at dette innebærer en utfordring for fedre som ønsker å stelle sine barn og ikke har tilgang til nødvendige fasiliteter som toalett og stellebord på offentlige steder. Det er imidlertid ikke slik at alle restauranter og andre utesteder har stellebord på dametoalettet. Det er få dametoaletter som har stellebord, selv om det er færre eller ingen som har stellebord på herretoalettet. Her er foreldre ofte henvist til å stelle barna på gulvet. Ofte er stellebord plassert i HC-toalettet som er kjønnsnøytralt. Kjøpesentrene som i det siste har begynt å få kjønnsnøytrale stellerom er også positivt, siden veldig få restauranter har stellerom.

Det er ingen plikt for restauranter å ha stellerom, verken på dame- eller herretoalettet. Dersom dette finnes er dette positivt. For at en slik praksis skal kunne sies å være kjønnsdiskriminerende må det kunne legges til grunn at menn stilles dårligere enn kvinner generelt sett. Det skal mer til for å kunne si at mangel på stellerom ved Egon restaurant stiller menn i en dårligere stilling enn kvinner, særlig med tanke på at det finnes egne stellerom på senteret som kan anvendes.

Ombudet håper denne veiledningen har vært til hjelp for deg. Dersom du har andre spørsmål, kan du ta kontakt med oss igjen.

Vennlig hilsen
Likestilling- og diskrimineringsombudet

Dokumentet er elektronisk godkjent, og gyldig uten signatur.

Jeg skal ikke kommentere nærmere at LDO her blander Oslo City med Karl Johan, jeg forventer ikke at de er lommekjent blant Egon restauranter. Men det er jo særs skuffende at en i våre dager, hvor menn aktivt oppfordres til å ta lang perm uten mor, ikke samtidig skal kunne stille på lik linje som kvinnene. Her fremmes det aktivt i det offentlige rom at det er kvinnens oppgave å skifte på barnet. Hvordan skal det da gå med likestillingen?

Det er bare synd at Lysbakken nå ikke kan løfte dette høyere opp på den politiske agendaen. Men jeg regner med at den som tar over BLD etter Kristin Halvorsens vikarperiode tar tak i dette og at Stortinget vedtar en lov hvor det blir lovpålagt med stellerom på alle herretoalett hvor småbarnsfedre kan ventes å ferdes.

 

Hun er et geni #9

Det er ikke rent lite Thelma kan. Det har jeg jo bevist gjentatte ganger. Men å snakke forståelig, det trodde jeg at hun foreløpig skulle vente litt med. Der tok jeg feil. I dag fanget jeg nemlig dette filmklippet:

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=_XMDurrKgyA?rel=0&w=560&h=315]
En skulle tro dette kun er babybabbel uten innhold og mening. Det trodde hvertfall jeg. Helt til jeg tok filmen over på datamaskinen og satte ned tempoet. Jeg ble mildt sagt imponert og ikke så rent lite sjarmert:

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=mhhF5Rd7yTM?rel=0&w=560&h=315]
11 måneder dere. Et geni sier jeg bare, og veldig glad i pappaen sin.

 

Pappapermtypetest: Trillepappaen

Det fins mange former for pappaer, og hvordan en velger å ta pappapermen varierer minst like mye. Jeg anser det selvfølglig som min samfunnsoppgave å teste ut de forskjellige typene. På denne måten kan du vurdere hvilken som passer best for deg. I dag tester vi: Trillepappaen.

Hva karakteriserer en trillepappa?
Mange pappaer aner ikke hva de skal gjøre i permisjonen. De anser det da som sin hovedoppgave å få barnet til å sove. Når barnet sover kan far slappe av. Av tidligere erfaring mens barnet var liten baby vet de at det å trille fungerer som god sovemedisin. Slike pappaer triller derfor ekstremt mye, men de blir ekstremt stresset når barnet ikke vil sove, er sultent eller må skiftes på. De har ofte kjøpt inn en ekstrem mengde med babysmoothies. Disse kan enkelt inntas mens babyen sitter i vogna. Babyene merkes også ved at de har sår i rompa siden det å skifte ute er en utfordring og at skift derfor utsettes i det hele tatt. De får også gjerne flate bakhoder. Å ligge konstant i vogn påvirker en utvilsomt.

Hvordan testet vi?
For å teste denne typen pappaen hoppet vi rett og slett på første og beste buss og tok den til endestasjonen. Tilfeldigvis ble det buss 54 til Kjelsås Stasjon. Derfra begynte vi så å gå.

Humøret er fortsatt på topp.

Hva var resultatet?
Å være trillepappa er ikke luksus om vinteren. Det var kaldt, det var snø i veien og det var ikke mange lettkledde damer å beskue på veien. Det hadde enda vært noe.

Turen har såvidt begynt, jeg er allerede lei.

Thelma våknet første gang etter knappe ti minutter, men som rutinert trillepappa hadde jeg heldigvis en smokk i bakhånd. Det holdt i fem minutter til og jeg innså at det var en lang vei å gå hjem. Turen ble ikke bedre. Tvert imot:

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=-RxdfAUQvx4?rel=0]

Etter cirka ti minutter til sa til og med Julius at han var lei og satt seg til å vente på bussen.

"Vi tar vel bussen nå vel?"

Er det å anbefale?
Å være trillepappa er en nødløsning som kanskje fungerer om sommeren. Nå som det ikke akkurat er sol og fint vær ute så ble dette rett og slett kjedelig. Thelma sov riktignok lenge, men hun syns heller ikke det var spesielt gøy. Hun viste heller ikke noen form for utvikling i løpet av turen. Det er sikkert hyggelig med en tur i ny og ne, men om du planlegger å tilbringe pappapermen kun på denne måten vil du få det ekstremt kjedelig og en misfornøyd baby. Misfornøyde babyer med sår i rompa og flate bakhoder er ikke noe å skryte av.

Trillepappa, en nødløsning, men ekstremt kjedelig og ikke å anbefale.

Terningkast: 2/6. Dette fungerer som en nødløsning, men er kjedelig og lite givende hverken for deg eller barnet.

 

Ekstrem babyyoga

De fleste vet at russere er gale. Det må du være når du våkner om morgenen og tenker «Putin ja, han virker som er kjernekar!» Men det er kanskje ikke merkelig med nær minus 40 store deler av året, og når vodka er rimeligere enn vann. Men noen russere er hakket galere enn snittet. En av de er Lena Fokina. Hun driver med en for for ekstrem babyyoga som vil få alle oppegående foreldre til å rygge. Her kan du se selv:

[gigya src=http://pics.smotri.com/player.swf?file=v1629465819b&bufferTime=3&autoStart=false&str_lang=rus&xmlsource=http%3A%2F%2Fpics.smotri.com%2Fcskins%2Fblue%2Fskin_color.xml&xmldatasource=http%3A%2F%2Fpics.smotri.com%2Fskin_ng.xml]

Det er omdiskutert om videoen er ekte. Så langt har en kommet frem til at babyen er det, men en er usikre når det gjelder damen. Uansett bør du selv ikke prøve dette hjemme.

Men Fokina er langt fra alene om å ha et spesielt syn på barneoppdragelse. Her er en annen kandidat som kanskje fortjener et diplom og besøk fra barnevernet:

 

Lysbakken trekker seg, Superpapsen må tenke nytt

Jeg har jo siktet på en plass i Audun Lysbakkens kommende pappapanel. I dag ble det derimot kjent at han trekker seg som statsråd og at Kristn Halvorsen tar over oppgaven hans. Det må jo være første gang en politiker har gått på grunn av 150.000 kroner. Lysbakken har utvilsomt her blitt felt av feministene fra eget parti som mislikte at han som mann satt på statsrådposten. Men for meg skaper dette store utfordringer. Jeg er usikker på hvor villig Halvorsen er til å satse på oss småbarnsfedre. Jeg er redd for at det heller er tiltak for å fremme kvinners likestilling i samfunnet som nå igjen vil komme i fokus. Med andre ord vil hun kanskje forkaste hele tanken om pappapanelet og heller satse på nok et kvinnepanel.

Jeg gir meg selvfølgelig ikke og håper Kristin vet hvor skoen trykker i samfunnet. Min tilnærming i form av å være en slags «kompis» kommer derimot ikke til å fungere like godt med Halvorsen som med Lysbakken. Her er det andre midler som må tas i bruk. Men for å sikre meg Kristins oppmerksomhet har jeg allerede tatt første steget for å innynde meg hos henne på Twitter.

 

Ting du ikke må gjøre i pappapermen

Jeg har tidligere skrevet om hyggelige ting en kan gjøre i pappapermen. Siden jeg nå har vært en stund i perm så har jeg også gjort meg noen erfaringer om hva en ikke bør gjøre. For å hjelpe andre som skal ut i permisjon litt på veien og for at de skal unngå de samme fellene som meg, så tenkte jeg å dele dette med dere:

1. Ikke la kjøkkenmaskinen gå mens du skifter på ungen.
Å bake kanelboller er noe av det nyttigste en kan gjøre i permisjonen. Det kan kanskje virke fornuftig å benytte tiden mens bolledeigen eltes til å skifte på barnet. Det er ikke smart. Kjøkkenmaskiner beveger seg nemlig og gleden ved bollebaking blir kortvarig i det du hører at maskinen går i gulvet med et brak. Ikke bare koster det å få fikset maskinen og støpselet i veggen, men du får også et lite vakkert hakk i gulvet. For parkett fins det noe som heter plastisk tre for å fikse slik, men om du er like mye handyman som meg ser dette egentlig bare ut som om noen har sølt brunost på gulvet.

2. Ikke glem bleie.
Det er mye en skal passe på og underveis så glemmer en kanskje litt av hvert. Matpakke, smekker og vannflaske kan en alltid ordne underveis, det er ingen krise. Men om du glemmer å ta på barnet bleie etter skift så er saken en annen. Så ikke glem det.

3. Ikke skryt på deg at du er alenepappa.
Det kan være fristende å dikte litt når du møter fremmede. Og om du sier du er alenepappa så vil du få ekstremt mye oppmerksomhet. Det er gøy en liten stund. Men babymiljøet er overraskende lite og det er ikke gøy lenger nå mammaen får nyss i historien og lurer på hva du egentlig driver med. Det kan også hende media blir interessert i deg og din historie, da bør du for lengst ha avsluttet spøken.

4. Ikke snik på bussen.
Du sparer kanskje penger, og rent etisk sett så bør all kollektivtrafikk være gratis innenfor ring 3. Men om det blir kontroll og du kanskje av gammel vane hopper av, så blir det veldig slitsomt å forklare mammaen hva som skjedde når Ruter ringer henne og ber henne plukke opp barnet som ble igjen.

5. Ikke planlegg å slappe av.
Tanken om at du nå endelig skal få se serien du aldri fikk gjort deg ferdig med, eller at du endelig skal få sove lenge hver dag kan du bare glemme. Det er mens babyen er svært liten at slikt kan skje. Ikke tro at du får det like bedagelig som mammaen. Når barnet kan krabbe og reise seg så er det ikke like interessert i å slappe av som deg. Men gøy kan du ha det likevel.

6. Ikke tull for mye med andre foreldre.
Når du er på arrangerte aktiviteter så kan det være fristende å dra en liten spøk. Som for eksempel når folk spør «Hvilket barn er ditt?» og så svare med «Nei jeg har ikke noe eget barn, jeg kom bare fordi jeg syns dette er så gøy.» Ikke gjør det. Det blir utrolig mye mas når folk har summet seg, diskutert med hverandre i det stille og så bestemmer seg for å ta et oppgjør med «den rare fyren»,

7. Hold deg til en aktivitet om dagen.
En kan bli litt manisk i begynnelsen og forsøke å rekke både babysvømming, lunsj med venner og en kunstomvisning på en enkelt dag. Det rekker du ikke uten å bli totalt kake, superstresset og med en unge som både er møkkete, sulten og sint. Møkkete, sultne og sinte babyer blir aldri veloppdragne og oppegående som voksne. Planlegg en enkelt aktivitet om dagen og ta alt annet som en hyggelig bonus.

 

Thelma i ballhimmelen

Thelma begynner å bli lei av pappas faste program med babysvømming, åpen barnehage og kino. Mammaen hennes kom med et forslag om at vi kunne ta turen til Hopp i Havet. De som ikke vet hva Hopp i Havet er så er det en enorm samling med fargeglad plastikk, og kan mest av alt sammenlignes med et helvete på jord med sykt støynivå og alt for mange fremmede barn som en selvfølgelig syns er ufordragelige. Men midt på dagen er det litt roligere, og de har en egen liten plass for barn under tre år med ballrom og sklie. Små babyer trenger heller ikke betale for å komme inn om en spør pent, så vi tenkte at dette skulle testes ut.

Thelma syns det var gøy og hun forstod raskt poenget med ballrommet.

Hun syns også det var gøy å skli ned palstikktrappa.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=Qsi4ldG2Nm8?rel=0]

Men det var ikke hennes opplevelse som var mest interessant her. På tross av at hovedattraksjonen hos Hopp i Havet er et enormt stort lekeapparat, så syns alt for mange av de andre større barna at nettopp lekeområdet for de under tre år var det morsomste. Som forventet var de også stort sett ufordragelige. Det var først når jeg ga de stygge blikk da de kastet baller i retning av Thelma at foreldrene våknet opp og hentet de ut. Det var også fascinerende å se at et sted som dette, utelukkende bygd opp av plastikk og ikke resirkulerbart materiale, ble flittig brukt av foreldre som tydelig satset på økosofisk oppdragelse. Av de barna som var der var minst fem kledd opp i heldekkende oransje ullkofter og med Prins Valiant hårklipp. Det er tydelig at ønske om oppdragelse og praksis ikke alltid går hånd i hånd.

Vi hadde det uansett gøy en god stund. Men da en av mødrene til overnevnte barn fant ut at hun selv skulle krabbe oppi ballbingen, legge barnet sitt på fanget for så å sovne, så forstod jeg at det var på tide å gå.

Jeg kan også nevne noen andre interessante karakterer vi observerte:

– En 34 år gammel trebarnsfar fra Nord Norge som klødde seg i nesa med iPoden.

– En 13 år gammel jente i pysjamas som satt seg i en mørk krok i ballbingen og utelukkende stirret i 20 minutter.

– En 5 år gammel jente som slo seg komplett vrang da pappaen nektet henne å gå opp en trapp som var tydelig merket «adgang forbudt».

– En bestefar som nesten sovnet over kaffekoppen mens han ventet på barnebarna. Muligens var han død, men jeg sjekket ikke.

– En 50 år gammel flagredame som tydeligvis var der uten barn, og kun kom for å henge i stedets café. For å si det mildt, det er ikke stedet du går for en god og rolig kopp med kaffe.

Vi skal garantert tilbake for dette var minst like interessant for meg som det var for Thelma.

 

Thelma melder seg til Jenteforsvaret

Som far til en liten jente er det naturlig at en blir bekymret. Det er ikke få farer som hun kan utsettes for. Hun kan både bli sjekket opp av gutter fra Ytre Enebakk og ende opp som glamourmodell fra Kløfta. Jeg vil jo gjerne gjøre mest mulig for at slikt ikke skal skje. Gleden i hjemmet var derfor stor da det ble kjent at Lysbakken sitt departement har gitt penger til en selvforsvarsorganisasjon rettet utelukkende mot jenter. Jeg hadde aldri tidligere hørt om Jenteforsvaret, og ante ikke at de fantes før saken kom i media. Jeg forstod jo at Thelma snarest må meldes på kurs hos dem og sendte de følgende melding:

Fra: John Tender
Til: Jenteforsvaret
Emne: Påmelding til selvforsvarskurs

Hei,

Mitt navn er John Tender. Jeg har jo fått med meg den siste tidens hendelser, og det var jo også derfor jeg ble oppmerksom på deres kamporganisasjon. Jeg syns det er hårreisende at det skal bli så mye oppstyr bare fordi en gir støtte til gode tiltak, men nok om det. Det var jo uansett god reklame for dere da sånne som jeg ble oppmerksomme på at dere eksisterte. Det passer veldig bra for jeg har en datter som jeg gjerne vil melde på kurs hos dere, men i den anledning har jeg noen spørsmål.

Min datter er i dag ikke medlem av SU. Må hun være det for å delta på kurs hos dere? Hun skal utvilsomt bli politisk aktiv, men jeg vil jo helst at hun selv velger hvilken organisasjon hun vil bli medlem i når hun blir eldre. Om hun velger Unge Venstre eller FPU så vil jo deres kurs bli særs nyttig balast å ha med, de finner jo på litt av hvert på konferransene sine. Det er jo noe av grunnen til at jeg ønsker å melde henne på hos dere. Om hun må bli medlem av SU for å delta på kurs har de da noen nedre aldersgrense? I så fall vil SU kunne se gjennom fingrene på dette i enkelttilfeller? Jeg kan eventuelt kontakte en bekjent av meg i SV som kan skrive en støtteerklæring om det vil hjelpe.

Jeg lurer også litt på det politiske aspektet i deres kamporganisasjon. Jeg vil jo gjerne at min datter skal læres opp tidlig i det jeg definerer som «korrekt» politikk. Siden jeg kommer fra USA opprinnelig så har jeg vært på flere turer dit. På min siste reise kjøpte jeg med meg en rimelig heldekkende maske av Margaret Thatcher. Er det mulig å be om at min datters sparrinspartner har på seg denne masken under treningene? Eller vil det at Thatcher er kvinne gå på tvers av deres feministiske prinsipper? Alternativt kan jeg skaffe masker av både Reagan, eller Raygun som vi kaller han, eller the fascistbastard Bush, men slike masker regner jeg med at dere allerede har. For dere lar vel ikke jentene slå løs på hverandre uten kostyme? Det ville jo ha ødelagt hele aspektet med feministisk selvforsvar.

Jeg lurer også på hva slags pedagogisk bakgrunn instruktørene deres har. Min datter trenger jo noe støtte, hun kan nesten gå selv, men jeg kan ikke garantere at dette er perfeksjonert innen deres kurs starter opp. Hun har derimot allerede noen kraftige fraspark når hun ligger på ryggen. Det er også viktig at hun mates hver tredje time, det kan hende at vi er for opptatt før deres kurs starter på kvelden, men det er da fint om noen kan sørge for at hun får i seg noe mat underveis. Vi skal selvfølgelig sende med maten og hun har begynt å spise større brødbiter allerede, så det er ikke store jobben en må gjøre. Men noe opprydning etterpå må en regne med.

Og til slutt. Når starter deres neste kurs? Og hvor skal vi da møte opp?

Mvh,
John Tender

Ikke lenge etter fikk jeg svar fra Jenteforsvaret. De var ikke like ivrige som meg på at Thelma skulle starte. De var heller ikke helt fornøyde med forlaget mitt om at en skulle slå løs på konservative, nyliberale politikere.

Fra: Jenteforsvaret
Til: John Tender
Emne: Sv: Påmelding til selvforsvarskurs

Hei du!
 
Dette virket jo litt rart, hvor gammel er datteren din egentlig?
 
Bare for å svare på spørsmålene dine:
Nei, hun trenger ikke å være medlem i SU. Kursene våre er åpne for alle jenter (helst over 13 år), uavhengig av partitilhørighet eller politisk bakgrunn. Vi bruker ikke masker på våre kurs. Vi lærer jenter å sette grenser, gå med hode høyt og forsvare seg. Ikke å slå løs på politikere.
 
Vi holder kurs i Oslo i forbindelse med Ladyfest den 7.mars, dette kan du lese mer om på våre nettsider.
 
Mvh,
Jenteforsvaret

Jeg reagerer litt på dette med den negative holdningen til bruk av masker. For som alle vet er det jo nettopp mannlige politikere jenter bør vokte seg for. Spesielt de konservative og liberale. Alternativt kan en se på politiets statistikk over overfallsvoldtekter, men jeg går ut fra at det ikke er forvirrede og traumatiserte asylsøkere Jenteforsvaret trener opp jenter til å slå løs på. Det hadde jo tatt seg ut om SU stod bak en slik organisasjon, og at den fikk støtte fra Barne-, Likestilling- og Inkluderingsdepartementet. Jeg kan umulig se at det gagner inkluderingen. Men jeg unnlot å nevne det for personen som svarte meg og sendte heller følgende melding:

Fra: John Tender
Til: Jenteforsvaret
Emne: Re: Sv: Påmelding til selvforsvarskurs

Hei,

Takk for raskt svar! Hun fyller ett år 18. mars. Må hun da vente til neste kurs siden hun ikke fyller år før 7. mars?

Er det mulig å gjøre ett unntak og bruke Thatcher-maske da? Jeg tror dette vil gjøre treningen mye mer effektiv og jeg vil anbefale at dere innfører det som normal praksis på deres kurs. Som nevnt kan jeg skaffe slike masker rimelig. Det fins også et utvalg med flere Søramerikanske diktatorer om det er ønskelig.

Jeg har også sett i avisen at jenter benytter nøkkelknipper til selvforsvar. Det er lite effektivt. Jeg har laget en egen hanske til min datter med brodder. Skal jeg sende med henne denne eller har deres instruktører kun nøkler som håndvåpen? Jeg kan ikke se at det er spesielt effektivt mot seksuelt frustrerte middelaldrene politikere, men jeg vil selvfølgelig ikke ødelegge deres opplegg på noen måte.

Mvh,
John Tender

Merkelig nok fikk jeg aldri svar på denne meldingen, så Thelma må nok vente litt før hun begynner med selvforsvarskurs. Eller kanskje best av alt, holde seg unna medlemsskap i politiske partier.

 

Dagens viktigste nyhet

Det er en del som har kommentert at siden jeg nå er i pappaferie, så bør jeg være svært takknemmelig siden det er deres skattepenger jeg tross alt bruker på cafebesøk, fine lunsjer og babykino. Jeg klager slett ikke, men jeg vil påstå at det fins verre misbruk av disse pengene enn at jeg og Thelma drar på babykino.

I dag kom nemlig jeg og Thelma over det vi begge mener må være dagens viktigste nyhet. Nemlig at selveste Røkke stoppet for en ukjent person og spurt om han trengte hjelp med bilen sin som hadde fått motorstopp. Mannen takket nei.

Tenk dere det! Selveste Røkke som stoppet opp altså. Saken er jo minst verdt en Skup-pris, om ikke to. Jeg vil minne om at VG, som hadde denne saken på trykk, mottar pressestøtte for å bringe nyheter som dette. Trolig har journalisten også tatt en form for utdannelse hvor hun fikk stipend. Det er jo viktig med en utdannelse for å vurdere om et tips som dette er verdt å skrive om. Thelma er hvertfall imponert over saken som må ha vært dagens viktigste.