Thelma på barnehagebesøk

Thelma har jo, som tidligere nevnt, fått tildelt en plass i barnehage. I tildelingsbrevet stod det at vi var velkomne til å komme på omvisning før oppstart om vi ønsket det. Når noen inviterer meg på noe som en aktivitet i pappapermen så er jeg ikke vanskelig å be, så i dag besøkte jeg og Thelma hennes nye barnehage.

«Skal jeg gå her hver dag pappa? Kult!»

Vi var ikke alene på turen. Sammen med oss var to av barna fra mammaen sin barselgruppe som også skal begynne i samme barnehage. Det viste seg at hun som ledet barnehagen allerede kjente godt til både Thelma, Sara og Wilma. Alle mødrene har visst fra hver sin kant sent klar beskjed om at disse tre skal gå på samme avdeling. Avdelingen de skal begynne på er en avdeling hvor de har blandet barn mellom 1 og 5 år. Jeg går ut fra at tanken var at de fem år gamle barna skal påvirke og utfordre evnene til de minste. Men da lederne i barnehagen så Thelma forstod de fort at her vil det nok bli omvendt. Thelma var hvertfall rask med å plukke frem de avanserte lekene.

«Bankebrett? Er ikke det litt vel enkelt for barnehagebarn pappa?»

Avdelingen heter visst «Labben». Jeg er usikker om det er på bakgrunn av ordet «hundelabb» eller «forsøkslabratorium», men Thelma vil uansett sprenge alle forskningsgrenser som så langt er gjort på ett år gamle barn.

«Yihaaa! Gjett hvem som skal rokke denne salen her!»

Thelma og vennene virket uansett mer enn klare for å starte i barnehagen. Her har de både eget klatrerom, gymsal og teaterrom. Det er nok ikke mange månedene til Thelma vil få sin første hovedrolle der hun tolker rollen som Julie på flytende gammelengelsk. Hun fant seg i hvert fall godt til rette.

«Digg stol ass Sara. Den bør du virkelig prøve.»

Barnehagen har til og med et eget vannrom, noe som helt klart var høydepunktet for Thelma og vennene.

Sara og Thelma fant seg fort til rette i vannrommet som var en klar favoritt.

Det er tydelig at barnehager har forandret seg fra da jeg var ung, for det nærmeste vi kom eget spa da var en hageslange med høytrykksfunksjon.

Med andre ord er det ikke tvil om at Thelma vil ha det godt i barnehage. Ikke minst vil barnehagen ha godt av Thelma. Jeg er derimot litt skeptisk til om barnehagen vil klare å holde takt med Thelma sine geniale evner. Jeg spurte derfor om de har eget pedagogisk opplegg for superbarn. Det hadde de foreløpig ikke annet enn det normale pedagogiske opplegget. Men når Thelma starter vil de utvilsomt få gjort noe med dette. Jeg tror planene er i gang allerede etter vårt korte besøk, noe annet vil overraske meg stort.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.