Har småbarnsfedre rett til å skifte på sine barn?

Mange husker sikkert min lille forespørsel til Barne- Likestilling- og Inkluderingsdepartementet (BLD) for en stund siden angående Restaurant Egon. For de som ikke fikk det med seg så klaget jeg da på at Restaurant Egon på Karl Johan kun har stellerom på dametoalettet. Dette medfører jo at vi menn i pappaperm i prinsippet ikke kan benytte denne restauranten om vi ikke har med oss kvinner som kan bytte på barnet vårt. BLD var enige i at dette var negativt, men de henviste til Likestilling- og diskrimineringsombudet (LDO) som kunne avgjøre om dette var en ulovlig form for diskriminering. Jeg ba da dere, mine mange tusen lesere, avgjøre hvovidt deres skattepenger skulle brukes på dette.

Alt i alt kom det inn 87 stemmer. 5 personer mente det var misbruk av deres skattepenger. Jeg tror noen av disse var LDO-ansatte som ikke ønsket å måtte jobbe unødvendig. Men hele 82 personer mente dette måtte tas videre. På tross av at 27 av disse valgte alternativet som ikke understreker at jeg er kjekk og at Thelma er et geni, så fulgte jeg oppfordringen og sendte følgende melding til Likestilling- og diskrimineringsombudet:

Til: Likestilling- og diskrimineringsombudet
Fra: John Tender
Emne: FWD: Diskriminering av småbarnsfedre

Kjære Likestilling- og diskrimineringsombudet,

Mitt navn er John Tender og jeg har en henvendelse jeg gjerne vil ha svar på. Jeg kontaktet Barne- likestilling- og inkluderingsdepartementet tidligere. Jeg har lagt ved min henvendelse til departementet og også svaret fra dem, men jeg skal gi en kort oppsummering. Saken var den at jeg nylig har gått ut i perm med min nydelige datter. Vi tok Herr Lysbakkens oppfordring om at vi pappaer må komme oss ut og trille på alvor. Underveis ble vi sultne og gikk innom restaurant Egon på Karl Johan. Under måltidet måtte min datter ha en ny bleie og vi gikk da for å benytte restaurantens stellebord. Det viste seg da at det eneste stellebordet befant seg på restaurantens dametoalett. Der kunne jo jeg som mann ikke gå inn. I Nevada, hvor jeg kommer fra, ville dette medført høye straffer om jeg skulle gjort så. Jeg er usikker på hvordan det er i Norge, men jeg antar at denne segregeringen er til for å opprettholdes. I dette tilfellet var jeg heldig da en ukjent kvinne forstod min situasjon og skiftet på min datter for meg.

Poenget mitt er at en slik løsning medfører at det er umulig for meg som mann å ta med mitt barn på offentlige plasser uten å være avhengig av kvinner. Jeg kan da ikke skifte på barnet på restaurantens bord eller utendørs. Jeg vet ikke om du som leser dette har vært på et herretoalett noengang, men å legge barnet på et slikt gulv er heller ingen løsning om barnets helse skal ivaretas. Vi er sikkert flinke til mye, men sikte er vi ikke alle like gode til. I en tid der vi menn oppfordres til å ta lengre perm og tilbringe tid alene med barna, så blir denne formen for diskriminering mildt sagt problematisk. Ikke minst blir det også diskriminering av kvinner som i tilfeller som dette nær blir pålagt å ta seg av barnestellet.

Jeg kontaktet restaurant Egon angående saken. De påpekte at restauranten er en del av et kjøpesenter og at det fins et kjønnsnøytralt stellerom inne i senterets 2. etasje. For å benytte dette vil jeg måtte forlate mitt bord, betale regningen og ta med både barn og vogn inn i et totalt annet lokale. Jeg mener dette er som å be funksjonshemmede heller spise på McDonalds om de ikke får rullestoler inn i restauranten.

Som sagt kontaktet jeg også Barne- likestilling- og inkluderingsdepartementet. De var enig i at dette var negativt, men henviste til dere for å få klarhet i om en slik form for diskriminering av småbarnsfedre er ulovlig.

Jeg ønsker ikke at restaurant Egon skal stenges på bakgrunn av dette, men jeg frykter dette er et utbredt problem. Etter denne opplevelsen har jeg vært forsiktig med å bevege meg langt bortenfor hjemmets fire vegger på trilletur, men jeg har så og si aldri sett et stellebord på et herretoalett her i landet. Der det fins et kjønnsnøytralt stellerom i lokalet så er dette selvfølgelig ikke et problem, men heller ikke alle restauranter har dette. Kan en da pålegge offentlige plasser at det skal plasseres stellebord også på herretoalettene?

Jeg tror at slike innretninger vil ha en positiv effekt i at menn faktisk oppfatter det enklere å skifte på sine barn ute på tur. De vil også føle seg tryggere på å ta slike turer. Jeg vet av erfaring at oppgaven med å skifte på barnet ofte blir pålagt kvinnen fordi det tradisjonelt oppfattes som deres oppgave. Stellebord på alle herretoalett vil ufarliggjøre dette og trolig også gjøre det enklere for kvinnen å be sin mann ta oppgaven ikke minst at mannen føler det som mer «mandig» å ta oppgaven. Et slikt påbud vil da både være positivt for meg som trillende småbarnsfar i perm og for samfunnet som helhet som vil kunne se at menn faktisk også kan skifte bleier uten å måtte skfte kjønn.

Jeg har diskutert dette med flere og mange oppfordret meg til å ta dette med dere da spørsmålet anses som svært viktig.

Jeg har lagt ved skriv fra Barne- likestilling- og inkluderingsdepartementet og under kan dere se min opprinnelige melding til departementet.

Mvh,
John Tender

Det tok en stund, men etter mye jobbing og garantert et visst forbruk av dere, mine leseres, skattepenger, fikk jeg svar fra LDO. Så er det ulovlig å ikke tilrettelegge for at småbarnsfedre kan skifte på sine barn? Må Restaurant Egon på Karl Johan stenge dørene? Her er svaret jeg fikk:

John Tender

NB! Dette brevet sendes kun per e-post!

Unntatt offentlighet Offl § 13 Opplysn som er underlagde teieplikt

Spørsmål om diskriminering av småbarngsfedre – stellebord på herretoalett
Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til e-posten din av 7.februar 2012. Du opplyser at Egon restaurant på Oslo City ikke har stellebord for barn på herretoalettet. Det eneste stellebordet er på dametoalettet. Da du oppsøkte restauranten og skulle stelle din datter måtte du benytte deg av et kjønnsnøytralt stellerom på sentret andre etasje. Du mener at det innebærer en kjønnsdiskriminering av deg som mann. Du vil vite om denne praksisen er lovlig.

Likestillings- og diskrimineringsombudet håndhever blant annet likestillingsloven, som forbyr direkte og indirekte forskjellsbehandling av kvinner og menn. Med direkte forskjellsbehandling menes handlinger som stiller kvinner og menn ulikt fordi de er av forskjellig kjønn, jf. likestillingsloven § 3 andre ledd nr. 1.

Ombudet er kjent med at majoritetene av stellebord befinner seg på dametoalettet og at dette innebærer en utfordring for fedre som ønsker å stelle sine barn og ikke har tilgang til nødvendige fasiliteter som toalett og stellebord på offentlige steder. Det er imidlertid ikke slik at alle restauranter og andre utesteder har stellebord på dametoalettet. Det er få dametoaletter som har stellebord, selv om det er færre eller ingen som har stellebord på herretoalettet. Her er foreldre ofte henvist til å stelle barna på gulvet. Ofte er stellebord plassert i HC-toalettet som er kjønnsnøytralt. Kjøpesentrene som i det siste har begynt å få kjønnsnøytrale stellerom er også positivt, siden veldig få restauranter har stellerom.

Det er ingen plikt for restauranter å ha stellerom, verken på dame- eller herretoalettet. Dersom dette finnes er dette positivt. For at en slik praksis skal kunne sies å være kjønnsdiskriminerende må det kunne legges til grunn at menn stilles dårligere enn kvinner generelt sett. Det skal mer til for å kunne si at mangel på stellerom ved Egon restaurant stiller menn i en dårligere stilling enn kvinner, særlig med tanke på at det finnes egne stellerom på senteret som kan anvendes.

Ombudet håper denne veiledningen har vært til hjelp for deg. Dersom du har andre spørsmål, kan du ta kontakt med oss igjen.

Vennlig hilsen
Likestilling- og diskrimineringsombudet

Dokumentet er elektronisk godkjent, og gyldig uten signatur.

Jeg skal ikke kommentere nærmere at LDO her blander Oslo City med Karl Johan, jeg forventer ikke at de er lommekjent blant Egon restauranter. Men det er jo særs skuffende at en i våre dager, hvor menn aktivt oppfordres til å ta lang perm uten mor, ikke samtidig skal kunne stille på lik linje som kvinnene. Her fremmes det aktivt i det offentlige rom at det er kvinnens oppgave å skifte på barnet. Hvordan skal det da gå med likestillingen?

Det er bare synd at Lysbakken nå ikke kan løfte dette høyere opp på den politiske agendaen. Men jeg regner med at den som tar over BLD etter Kristin Halvorsens vikarperiode tar tak i dette og at Stortinget vedtar en lov hvor det blir lovpålagt med stellerom på alle herretoalett hvor småbarnsfedre kan ventes å ferdes.

8 kommentarer

 1. Beklager mitt feilfokus i denne viktige saken, men jeg kunne ikke unngå å le av at brevet var unntatt offentligheten!

  1. Jeg lo også av det så det er lov. Det er nok for å sikre John Tenders personopplysninger og ikke LDO sine.

 2. Hei Superpapsen,
  Jeg har kommentert på din side før, da som privatperson, men denne gangen vil jeg avsløre litt mer og si at jeg faktisk jobber på ett senter for likestilling. Jeg kan ikke forplikte verken meg selv eller min arbeidsplass i dette- og jeg representerer heller ikke min arbeidsplass her, men jeg kan si så mye at jeg er fullstendig enig i dine argument her og at jeg vil, når det passer seg, fronte dem i de rette fora.

  Så selv om verken LDO, BLD eller jeg kan forplikte oss til noen endring, så kan jeg i det minste love deg at jeg hører og er enig, og vil prøve å løfte denne saken så den ikke glemmes.

  1. Som god nettstalker har jeg for lengst sporet deg opp fra din siste kommentar, men jeg setter selvfølgelig stor pris på dette! På tross av tull så er det unektelig et poeng at kotymen med stellebord på damedo (eller handicap) og aldri på herretoalett gir en føring for likestillingen og at dette anses som kvinnens oppgave. Samtidig lurer jeg på om kvinnegruppene vil godta «Stellebord på alle herretoalett» som parole i dagens 8. mars tog?

 3. […] på topp når det gjelder likestilling. På denne bloggen har jeg derimot gjentatte ganger vist at likestillingen strekker seg til et visst punkt. Det er, som vi har sett, fortsatt ikke annerkjent her i landet at vi fedre skal ha rett til å […]

 4. […] dametoalettet. Vi har kommunisert både med Barne-, likestilling- og inkluderingsdepartementet og Likestilling- og diskrimineringsombudet angående dette. Begge disse instansene var lite villige til å kjempe for dette. De mente dette […]

 5. […] har jo jobbet iherdig for en av mine og Thelma sine fanesaker, nemlig stellebord på offentlige herretoalett. Nå sist slo vi til og løftet saken opp i offentligheten via den fjerde statsmakt. Mer konkret […]

 6. […] sett et offentlig herretoalett med stellebord. Saken har selvfølgelig blitt tatt opp med BLD og Likestillings- og diskrimineringsombudet. Da ingen av disse så at de kunne gjøre noe med saken gikk jeg ut med en oppfordring til alle […]

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.