Thelma er skoleklar

Thelma er klar for skolen, men er skolen klar for Thelma?

Jeg har flere ganger påvist Thelma sin høye IQ på denne pappabloggen. Hun har til og med begynt å si hundens navn, men akkurat det har jeg ikke klart å fange på film enda. Jeg mener at hennes ekstremt høye utviklingsnivå tilsier at hun er skoleklar, og sendte derfor brev til Sagene Skole om dette. Men er Sagene Skole klar for Thelma?

Her er meldingen jeg skrev:

Fra: John Tender
Sendt: 11. januar 2012 10:12
Til: Sagene GS Postmottak
Emne: Skoleinntak for vidunderbarn

Kjære Sagene Skole,

Mitt navn er John Tender og jeg har et spørsmål til dere. Jeg fikk for ni måneder siden en fantastisk datter. Hun viser allerede utrolige evner. Hun kan både reise seg, putte små firkanter inn i mindre bokser og hun begynner også å si navnet på hunden vår. Ifølge den anerkjente nettsiden Babycenter.com og deres oversikt over et barns utvikling så ligger hun langt foran sitt nivå. Hun er det vi i statene, hvor jeg kommer fra, ville kalt «A wonder kid».

Nå er det slik at jeg har pappaperm frem til april. Barnehagestart er i august og vi har da noen måneder å fylle opp. Slik jeg har forstått det så har barn her i Norge rett på skoleplass, men ikke nødvendigvis barnehageplass. Jeg anser det som unødvendig at min datter skal måtte vente fra april til august med å aktiviseres. Hun vil da også ligge langt foran de andre barna når barnehagen starter i august. Jeg lurer da på om hun ikke kan begynne rett på deres skole? Jeg forstår at hun da må begynne i 1. klasse i april og så trolig begynne på nytt i 1. klasse i august, men det vil hun nok ikke ta skade av. Jeg tror hun bare vil ha godt av å lære seg store bokstaver to ganger.

Vi kan komme allerede i mars hvor jeg kan bli med henne på skolen de første ukene for en myk start om det er ønskelig.

Jeg kan selvfølgelig henvende meg til Bjølsen skole, hvor nivået er litt lavere og hvor hun helt sikkert vil brilljere. Men etter det jeg kan se av deres eminente nasjonale prøver så vil nok nivået på Sagene passe henne bedre. Jeg har dessuten passert Bjølsen skole ofte, og jeg må si miljøet virker langt bedre på deres skole hvor jeg har vært innom flere loppemarked.

Mvh,
John Tender

Svaret jeg fikk var ikke helt oppløftene. Sagene skole innser muligens at de rett og slett ikke vil makte å ivareta et vidunderbarn som Thelma. Jeg regner med at det derfor må bli rett på Blindern og medisinstudiet i april:

Til John Tender!

Sagene skole kan ikke ta inn eller gi undervisning til din datter. Fleksibel skolestart er for de som fyller 6 år i det kalenderåret de begynner på skolen.

 Mvh

Sagene skole

3 kommentarer

  1. […] vet at jeg for kort tid siden forsøkte å få Thelma inn på Sagene Skole fra og med april. Dere som ikke har fått med dere dette kan lese hele historien her. Etter dette forsøket, som ikke førte frem til annet enn tilbud om fleksibel skolestart det året […]

  2. […] Vi tok nemlig turen dit i dag for å gi Thelma litt påfyll som holder hennes intelligensnivå i påvente av at hun kan begynne på skolen. Thelma gikk selvfølgelig rett til den utstillingen hun syntes var mest […]

  3. […] elever ved videregående får lov å ta forelesninger i matematikk før de er ferdige på skolen. Thelma fikk jo ikke lov å begynne tidligere på skolen på grunn av rigide regler, men Universitetet har heldigvis ingen slike og inviterte henne like […]

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.